Francese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Szanowny Panie,
Monsieur,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
Madame,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
Aux principaux concernés,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Mademoiselle Dupont,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Z przyjemnością udzielę referencji ...
C'est avec plaisir que je recommande...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Znam ... od... i jako... w...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...wyróżniał/-a się...
... se distingue par...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Sa qualité principale est ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
...posiada wiele różnych umiejętności.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Il/elle communique ses idées clairement.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
... posiada szeroką wiedzę...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Per lodare le abilità del candidato
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
Il/elle participe activement dans...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Ses principales fonctions consistaient en...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva