Ceco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Szanowny Panie,
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Znam ... od... i jako... w...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...wyróżniał/-a się...
... vynikal(a) v... .
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
On/ona řeší problémy efektivně.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
...posiada wiele różnych umiejętności.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
... posiada szeroką wiedzę...
On/ona má obsáhnou znalost...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Per lodare le abilità del candidato
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Zawsze bierze czynny udział w...
On/ona je iniciativní v... .
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva