Russo | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Geachte heer
Уважаемый...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Уважаемая...
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Для меня честь давать рекомендации ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... onderscheidde zich door ...
... показал себя как...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Его/ее главным талантом является...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Круг его/ее умений очень широк
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Он/она хорошо разбирается в...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Per lodare le abilità del candidato
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Его/ее главными обязанностями было...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva