Rumeno | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Geachte heer
Stimate Domn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Stimați Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
În atenția cui este interesat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Stimate Domnule Popescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... onderscheidde zich door ...
... s-a distins prin.... .
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
... își comunică ideile clar și univoc.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Per lodare le abilità del candidato
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva