Polacco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Geachte heer
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Znam ... od... i jako... w...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... onderscheidde zich door ...
...wyróżniał/-a się...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
... posiada szeroką wiedzę...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Per lodare le abilità del candidato
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Zawsze bierze czynny udział w...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva