Polacco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Gentilissimo,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Gentilissima,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Alla cortese attenzione di ...,
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
A chi di competenza,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Gentilissimo Sig. Rossi,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Gentilissima Sig.na Verdi,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Znam ... od... i jako... w...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...si è distinto/a più volte per...
...wyróżniał/-a się...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
....dispone di una vasta gamma di abilità.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
... posiada szeroką wiedzę...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Per lodare le abilità del candidato
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
È estremamente portato per...
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Ha sempre preso parte attiva in...
Zawsze bierze czynny udział w...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
I suoi doveri principali erano:
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva