Turco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Dear Sir,
Sayın Yetkili,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Sayın Yetkili,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Sayın Yetkili,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Sayın Yetkililer,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Yetkili makama,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Sayın Lale Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
I am delighted to be called upon as a reference for…
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I first became acquainted with...in..., when he joined...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...distinguished himself / herself by…
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
His / her greatest talent is / lies in…
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
He / she is a creative problem-solver.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
He / she has a broad range of skills.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
He / she communicates his / her ideas clearly.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
He / she handles responsibility well.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Per lodare le abilità del candidato
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... onun sıradışı özelliğidir.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
He / she always takes an active role in… .
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
His / her main responsibilities were…
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
His / her weekly tasks involved…
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva