Polacco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
I am delighted to be called upon as a reference for…
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znam ... od... i jako... w...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...distinguished himself / herself by…
...wyróżniał/-a się...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
His / her greatest talent is / lies in…
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
He / she is a creative problem-solver.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
He / she has a broad range of skills.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
He / she communicates his / her ideas clearly.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
He / she handles responsibility well.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... posiada szeroką wiedzę...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Per lodare le abilità del candidato
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
He / she always takes an active role in… .
Zawsze bierze czynny udział w...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
His / her main responsibilities were…
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
His / her weekly tasks involved…
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva