Spagnolo | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Αγαπητέ κύριε,
Distinguido Señor:
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Αγαπητή κυρία,
Distinguida Señora:
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Distinguidos Señores:
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Apreciados Señores:
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quien pueda interesar
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Apreciado Sr. Pérez:
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Apreciada Sra. Pérez:
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Apreciada Srta. Pérez:
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Apreciada Sra. Pérez:
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... εξ αρχής έδειξε ότι...
X se distinguió por su...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Su más considerable talento es...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Per lodare le abilità del candidato
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Sus principales responsabilidades fueron...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Sus tareas diarias involucraban...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva