Rumeno | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Monsieur,
Stimate Domn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Madame,
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Madame, Monsieur,
Stimate Domn/Stimată Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Madame, Monsieur
Stimați Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Aux principaux concernés,
În atenția cui este interesat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Monsieur Dupont,
Stimate Domnule Popescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Mademoiselle Dupont,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
C'est avec plaisir que je recommande...
Sunt încântat de faptul că sunt solicitat să ofer referințe pentru...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Am făcut cunoștință cu...în..., când s-a alăturat... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
...m-a rugat să îi scriu o scrisoare de recomandare pentru a o atașa aplicației sale pentru... . Sunt foarte încântat de acest lucru.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Mi-a făcut o deosebită plăcere să fiu superiorul/supervizorul/colegul lui... începând cu... .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Mă bucură faptul că am ocazia de a scrie această scrisoare de recomandare pentru... . În cuprinsul ei aș dori să îmi expun respectul și aprecierea pentru acest tânăr inteligent care a adus contribuții excepționale activității echipei mele.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Nu am nicio ezitare în a scrie o scrisoare de recomandare pentru...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Îmi face o deosebită plăere să scriu o scrisoare de recomandare pentru...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Îl/o cunosc pe ... încă de acum..., când s-a alăturat clasei mele/a început să lucreze la... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Îl/o cunosc pe... de...din postura mea de...la... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Am fost superiorul/supraveghetorul/colegul/profesorul lui ... în perioada... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... a lucrat pentru compania mea la proiecte diferite ca ..., și bazându-mă pe rezultatele activițății sale l-aș considera/ aș considera-o unul dintre cei mai buni/una dintre cele mai bune ... care au lucrat vreodată pentru companie.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Încă de la începutul colaborării noastre îl cunosc pe ... ca pe o persoană... .
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... se distingue par...
... s-a distins prin.... .
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Sa qualité principale est ...
Talentul său cel mai mare rezidă din/este...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
... este o persoană creativă când vine vorba de rezolvarea problemelor.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
Il/elle possède une large palette de compétences.
...dispune de o mare varietate de aptitudini.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
Il/elle communique ses idées clairement.
... își comunică ideile clar și univoc.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
... face față cu ușurință responsabilităților.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
... a dovedit că stăpânește o paletă largă de cunoștințe în domeniul/domeniile...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Pătrunde cu repeziciune noile concepte explicate și acceptă cu ușurință criticile constructive și indicațiile legate de activitatea sa.
Per lodare le abilità del candidato
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Aș dori să menționez aici faptul că ... este ... și are abilitățile necesare pentru a... .
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Abilitatea sa extraordinară de a... a fost de neprețuit pentru noi.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
Il/elle participe activement dans...
... își asumă în mod constant un rol activ în ceea ce privește...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
...își termină întotdeauna munca la timp. Când are nelămuriri legate de sarcinile sale, ... le expune clar și direct, enunțând ceea ce alții ar putea resimți la rândul lor dar nu pot sau nu doresc să spună.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
În perioada cât a lucrat la noi, ... a ... . Responsabilitățile care decurg din acest lucru sunt ... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Ses principales fonctions consistaient en...
Printre responsabilitațile sale principale se numără ... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Printre responsabilitățile sale săptămânale se numără...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Aș dori să spun faptul că este o reală plăcere să lucrezi cu ... . Este o persoană inteligentă pe care te poți baza și are și un simț al umorului bine dezvoltat.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Dacă evoluția sa in compania noastră este un bun indicator pentru evoluția pe care o va avea în compania Dvs. înseamnă că ... va deveni o persoană de bază în schema companiei.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
După părerea mea, ... este o persoană care muncește mult, are inițiativă și înțelege în mod invariabil cu exactitate implicațiile oricărui proiect la care ia parte.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... își îndeplinește în mod constant sarcinile având o calitate a muncii maximă realizată întotdeauna în timp util.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Singurul punct slab pe care l-am observat de-a lungul activtății derulate în cadrul companiei noastre a fost... .
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Consider că ... ar trebui avut în vedere înaintea altor candidați deoarece...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
...va avea cu siguranță o contribuție pozitivă la activitățile companiei Dvs. Dacă doițisă vă ofer și alte informații mă puteți contacta prin e-mail sau la telefon.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... are din partea mea o recomandare puternică. Va fi cu siguranță o persoană merituoasă în cadrul echipei Dvs.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Sunt convins că ... va continua să fie la fel de productiv/ă. El/ea se bucură de recomandările mele cele mai calde.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Îl/o recomand pe ... cu cea mai mare căldură şi fără nicio rezervă. Vă rog să mă contactaţi prin e-mail sau telefornic dacă veţi avea întrebări pe viitor.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Am încredere deplină în abilităţile sale extraordinare de ... şi îl/o recomand cu cea mai mare căldură pentru a-şi continua studiile la universitatea Dvs. unde îşi poate cultiva şi dezvolta abilităţile sale strălucite.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Îmi face o deosebită plăcere să fiu în postura de a-l recomanda/a o recomanda pe... cu toată căldura şi sper că informaţiile pe care vi le furnizez vă vor fi de folos.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Îl recomand cu entuziasm pe ... ca fiind un candidat promiţător.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Rar am avut ocazia de a reconamda pe cineva fără nicio rezervă. În acazul de faţă este chiar o plăcere să îl/o recomand pe ... .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Am tot respectul pentru ... ca coleg dar trebuie să recunosc cu sinceritate faptul că nu îl pot recomanda companiei Dvs.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Aş fi încâtat să vă răspund la potenţialele întrebări viitoare.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Mă puteţi contacta prin intermediul poştei/e-mailului dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva