Svedese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

관계자님께 드립니다.
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
관계자님께 드립니다.
Bästa frun,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
관계자님께 드립니다.
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
관계자분들께 드립니다.
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
관계자분(들)께 드립니다.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
김철수님께 드립니다.
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
최수경님께 드립니다.
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
최수경님께 드립니다.
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
최수경님께 드립니다.
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
... utmärkte sig genom att ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Hens största talang är / finns inom ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Hen är en kreativ problemlösare.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Hen har en bred kompetens.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Hen hanterar ansvar väl.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Per lodare le abilità del candidato
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva