Esperanto | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
관계자님께 드립니다.
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
관계자분들께 드립니다.
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
관계자분(들)께 드립니다.
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
김철수님께 드립니다.
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
최수경님께 드립니다.
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
최수경님께 드립니다.
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
최수경님께 드립니다.
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
...distingis per...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Li/ŝi havas grandan scion de....
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Per lodare le abilità del candidato
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva