Finlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Hyvä Rouva
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Hyvä Herra / Rouva
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
很高兴可以为...做推荐
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
在他...时加入...,我和他初次认识
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
我毫不犹豫为...写推荐信
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
我很高兴能为...写推荐信
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
...以...区别于其他人
...erottautui hyvillä...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
他/她最大的才能在于...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Hän on luova ongelmanratkaisija
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
他/她拥有众多技能。
Hänellä on laajat taidot
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
他/她能清楚地表达自己的想法。
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
他/她能很好的处理各种责任。
Hän on luotettava henkilö
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
他/她在...方面拥有广泛知识
Hänellä on hyvä tietämys...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Per lodare le abilità del candidato
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
他/她总是积极参加...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
他/她的主要职责是...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
他/她每周的工作包括...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
...总能高质量地按时完成工作。
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
我认为...应该被优先考虑,因为...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva