Svedese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Vážený pane,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Bästa frun,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... vynikal(a) v... .
... utmärkte sig genom att ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Hens största talang är / finns inom ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
On/ona řeší problémy efektivně.
Hen är en kreativ problemlösare.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Hen har en bred kompetens.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Hen hanterar ansvar väl.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
On/ona má obsáhnou znalost...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Per lodare le abilità del candidato
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
On/ona je iniciativní v... .
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva