Esperanto | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
... vynikal(a) v... .
...distingis per...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
On/ona řeší problémy efektivně.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
On/ona má obsáhnou znalost...
Li/ŝi havas grandan scion de....
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Per lodare le abilità del candidato
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
On/ona je iniciativní v... .
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva