Portoghese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di referenze

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di referenze - Apertura

سيدي المحترم،
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
السيدة المحترمة،
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
السادة المحترمون،
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
A quem possa interessar,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
عزيزي السيد رامي،
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
عزيزتي السيدة رامي،
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
عزيزتي الآنسة نادية،
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
عزيزتي السيدة نادية،
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Per fornire informazioni aggiuntive su come si è conosciuto il candidato
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Quando il datore di lavoro è soddisfatto della persona di cui sta parlando

Lettera di referenze - Descrizione abilità

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Per descrivere un aspetto positivo della persona di cui si sta parlando
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
... distinguiu-se por ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
O seu maior talento é ...
Per descrivere i principali punti di forza del candidato
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Per parlare della capacità di un candidato di accettare sfide e risolvere problemi
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Per parlare di un candidato che dispone di numerose capacità
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Per parlare di un candidato che dispone di buone capacità comunicative
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Per parlare di un candidato che riesce a lavorare sotto pressione
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Per parlare delle capacità che un candidato possiede
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Per lodare le abilità del candidato
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Per parlare di un'abilità specifica del candidato
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Per parlare dell'abilità che distingue il candidato
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Per parlare dell'entusiasmo con cui il candidato lavora
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Per lodare le abilità del candidato

Lettera di referenze - Mansioni

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
Suas principais responsabilidades eram...
Per menzionare le mansioni svolte dal candidato
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Per menzionare le mansioni svolte settimanalmente dal candidato

Lettera di referenze - Valutazione

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Per fornire una valutazione complessiva positiva del candidato
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Per fornire una valutazione positiva del candidato
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Per introdurre un aspetto negativo rilevato sul candidato
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Per raccomandare il candidato fornendo una valutazione estremamente positiva

Lettera di referenze - Chiusura

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Per concludere una lettera di raccomandazione estremamente positiva
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Nel caso un candidato non venga considerato idoneo
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Per concludere una lettera di raccomandazione positiva