Nederlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Tisztelt Uram!
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem!
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Tisztelt Smith Úr!
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Kedves Smith John!
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Ik solliciteer naar de functie van ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Erősségeim ...
Mijn sterke punten zijn ...
Per illustrare i propri punti di forza
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Szakterületem a ....
Mijn vakgebied is ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Magas szinten beszélek...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Középszinten beszélek....
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Ik beschik over goede kennis van ...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Per riassumere sulle tue competenze
Kiváló kommunikációs készség
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deduktív érvelés
Analytisch denkvermogen
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logikus gondolkodás
Logisch denkvermogen
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analitikus készségek
Analytische vaardigheden
La capacità di analizzare in dettaglio
Jó interperszonális készség
Goede intermenselijke vaardigheden
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Jó tárgyalási készség
Onderhandelingsvaardigheden
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Előadó készség/Prezentációs készség
Presentatievaardigheden
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Tisztelettel,
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
Tisztelettel,
Hoogachtend,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Üdvözlettel,
Met de beste groeten,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome