Ceco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Tisztelt Uram!
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem!
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Tisztelt Smith Úr!
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Kedves Smith John!
Milý Johne Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Erősségeim ...
Moje silné stránky jsou...
Per illustrare i propri punti di forza
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Szakterületem a ....
Moje oblast odborných znalostí je...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Magas szinten beszélek...
Mám výbornou znalost...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Középszinten beszélek....
Mám znalost...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Per riassumere sulle tue competenze
Kiváló kommunikációs készség
Výborné komunikační schopnosti
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deduktív érvelés
Dedukce
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logikus gondolkodás
Logické myšlení
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analitikus készségek
Analytické schopnosti
La capacità di analizzare in dettaglio
Jó interperszonális készség
Dobré interpersonální schopnosti
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Jó tárgyalási készség
Vyjednávací schopnosti
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Előadó készség/Prezentációs készség
Prezentační dovednosti
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Můj životopis naleznete v příloze.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Ohledně referencí se obraťte na...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Tisztelettel,
S pozdravem,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Tisztelettel,
S pozdravem,
Formale, molto usato, destinatario noto
Tisztelettel,
S úctou,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Üdvözlettel,
Se srdečným pozdravem,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome