Russo | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Sayın Yetkili,
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Sayın Yetkili,
Уважаемая госпожа...
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Sayın Yetkili,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Sayın Yetkililer,
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Yetkili makama / merciiye,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Sayın Ahmet Bey,
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Sayın Dilek Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Sayın Melek Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Sayın Demet Hanım,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Sayın Alihan Erturan,
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Прошу принять меня на должность...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
... için sizinle çalışmak isterdim.
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Güçlü yanlarım ...
Мои сильные стороны:...
Per illustrare i propri punti di forza
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Я специализируюсь на...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
За время работы в ... я развил свои навыки...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Мой родной язык..., я также говорю по...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
... diline son derece hakimimdir.
Я отлично владею...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Я свободно говорю по...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Я являюсь продвинутым пользователем...
Per parlare delle tue competenze informatiche
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Per riassumere sulle tue competenze
Mükemmel iletişim becerisi
Отличные коммуникативные навыки
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Tümdengelim muhakemesi
Логическая аргументация
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Mantıklı düşünebilme
Логическое мышление
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analitik düşünce
Аналитические способности
La capacità di analizzare in dettaglio
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Высокие личностные качества
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Anlaşma becerisi
Переговорческие навыки
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Sunum becerisi
Презентационные навыки
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Я свободен...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Saygılarımla,
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Tüm içtenliğimle,
С уважением ваш...
Formale, molto usato, destinatario noto
Saygılarımla,
С уважением ваш...
Formale, non molto usato, destinatario noto
Saygılar,
С уважением...
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome