Coreano | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Sayın Yetkili,
존경하는 관계자 분께
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Sayın Yetkililer,
존경하는 관계자 분(들)께
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Yetkili makama / merciiye,
존경하는 관계자 분(들)께
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Sayın Ahmet Bey,
존경하는 김철수 님께
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Sayın Dilek Hanım,
존경하는 김희연 님께
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Sayın Melek Hanım,
존경하는 김희연 님께
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Sayın Demet Hanım,
존경하는 김희연 님께
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Sayın Alihan Erturan,
친애하는 최현우님께
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
...에 지원하고 싶습니다.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
... için sizinle çalışmak isterdim.
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Güçlü yanlarım ...
저의 장점은 ... 입니다.
Per illustrare i propri punti di forza
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Uzmanlık alanım dahilinde ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Per parlare delle tue competenze linguistiche
... diline son derece hakimimdir.
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
İyi seviyede ... bilgim vardır.
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Per parlare delle tue competenze informatiche
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Per riassumere sulle tue competenze
Mükemmel iletişim becerisi
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Tümdengelim muhakemesi
추론 이해 능력
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Mantıklı düşünebilme
논리적인 사고능력
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analitik düşünce
분석 능력
La capacità di analizzare in dettaglio
İyi kişilerarası ilişki becerisi
좋은 사교성
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Anlaşma becerisi
협정 능력
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Sunum becerisi
프리젠테이션 능력
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Saygılarımla,
... (이름) 드림
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Tüm içtenliğimle,
... (이름) 드림
Formale, molto usato, destinatario noto
Saygılarımla,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formale, non molto usato, destinatario noto
Saygılar,
감사합니다. ...씨.
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome