Cinese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Sayın Yetkili,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Sayın Yetkili,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Sayın Yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Sayın Yetkililer,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Yetkili makama / merciiye,
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Sayın Dilek Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Sayın Demet Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Sayın Alihan Erturan,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
我看到您于...在...上登的招聘信息
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
我想申请...一职
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
... için sizinle çalışmak isterdim.
我想为您工作,因为...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Güçlü yanlarım ...
我的强项是...
Per illustrare i propri punti di forza
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
我很适合这个职位,因为...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Uzmanlık alanım dahilinde ...
我的专长是…
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
即使在压力下我也能保持高标准。
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
我的母语是...,但我也会说...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
... diline son derece hakimimdir.
我熟练掌握...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
İyi seviyede ... bilgim vardır.
我能用...语进行工作交流
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
我在...领域有...年工作经验
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
我是...的熟练使用者
Per parlare delle tue competenze informatiche
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
我相信我是...和...技能的良好结合
Per riassumere sulle tue competenze
Mükemmel iletişim becerisi
出色的沟通技能
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Tümdengelim muhakemesi
演绎推理能力
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Mantıklı düşünebilme
逻辑性思考
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analitik düşünce
分析技能
La capacità di analizzare in dettaglio
İyi kişilerarası ilişki becerisi
良好的人际交往技能
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Anlaşma becerisi
谈判技能
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Sunum becerisi
观点陈述能力
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
附件中含有我的个人简历。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
可以从...处获得推荐信
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
我可以在...的时候接受面试
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Saygılarımla,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Tüm içtenliğimle,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Saygılarımla,
肃然至上
Formale, non molto usato, destinatario noto
Saygılar,
祝好
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome