Turco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

เรียน คุณผู้ชาย
Sayın Yetkili,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
เรียน คุณผู้หญิง
Sayın Yetkili,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sayın Yetkili,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
เรียน ท่านทั้งหลาย
Sayın Yetkililer,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Yetkili makama / merciiye,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
เรียน คุณสมิทธิ์
Sayın Ahmet Bey,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
เรียนคุณ สมิทธิ์
Sayın Dilek Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Sayın Melek Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
เรียน คุณสมิทธิ์
Sayın Demet Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Sayın Alihan Erturan,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
จุดแข็งของฉันคือ...
Güçlü yanlarım ...
Per illustrare i propri punti di forza
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Per parlare delle tue competenze linguistiche
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
... diline son derece hakimimdir.
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Per parlare delle tue competenze informatiche
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Per riassumere sulle tue competenze
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Mükemmel iletişim becerisi
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Tümdengelim muhakemesi
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Mantıklı düşünebilme
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
ทักษะในการวิเคราะห์
Analitik düşünce
La capacità di analizzare in dettaglio
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
İyi kişilerarası ilişki becerisi
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Anlaşma becerisi
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
ทักษะในการนำเสนอ
Sunum becerisi
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
ด้วยความเคารพ
Saygılarımla,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
ด้วยความเคารพ
Tüm içtenliğimle,
Formale, molto usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพ
Saygılarımla,
Formale, non molto usato, destinatario noto
ด้วยความเคารพ
Saygılar,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome