Rumeno | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Sehr geehrter Herr,
Stimate Domn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Frau,
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimate Domn/Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimați Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Sehr geehrte Damen und Herren,
În atenția cui este interesat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Stimate Domnule Popescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Lieber Herr Schmidt,
Dragă Andrei Popescu,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Zu meinen Stärken zählen...
Punctele mele forte sunt...
Per illustrare i propri punti di forza
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mein Fachgebiet ist...
Domeniul meu de bază este...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Stăpânesc foarte bine...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Cunosc la nivel mediu...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Sunt un utilizator experimentat de...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Per riassumere sulle tue competenze
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Abilităţi de comunicare excelente.
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
schlussfolgerndes Denken
Gândire deductivă.
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
logisches Denken
Gândire logică.
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
analytische Fähigkeiten
Abilităţi analitice.
La capacità di analizzare in dettaglio
hohe soziale Kompetenz
Abilităţi interpersonale bune.
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Verhandlungsgeschick
Abilităţi de negociere
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Präsentationsfähigkeiten
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Mit freundlichen Grüßen
Cu stimă,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Mit freundlichen Grüßen
Cu sinceritate,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hochachtungsvoll
Cu respect,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Herzliche Grüße
Toate cele bune,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome