Russo | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag skriver gällande er annons på ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Прошу принять меня на должность...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mina främsta styrkor är ...
Мои сильные стороны:...
Per illustrare i propri punti di forza
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mitt kompetensområde är ...
Я специализируюсь на...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Я отлично владею...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Я свободно говорю по...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Jag är en erfaren användare av ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Per riassumere sulle tue competenze
Utmärkt kommunikationsförmåga
Отличные коммуникативные навыки
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
God slutledningsförmåga
Логическая аргументация
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiskt tänkande
Логическое мышление
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytisk förmåga
Аналитические способности
La capacità di analizzare in dettaglio
Bra samarbetsförmåga
Высокие личностные качества
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Bra förhandlingsteknik
Переговорческие навыки
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Bra presentationsteknik
Презентационные навыки
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Я свободен...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
С уважением ваш...
Formale, molto usato, destinatario noto
Vördsamt,
С уважением ваш...
Formale, non molto usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome