Giapponese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Bäste herrn,
拝啓
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
拝啓
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
拝啓
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
拝啓
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
関係者各位
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
拝啓 
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
拝啓
・・・・様
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag skriver gällande er annons på ...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mina främsta styrkor är ...
私の強みは・・・・
Per illustrare i propri punti di forza
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
・・・・することで貢献することができます。
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mitt kompetensområde är ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Jag har utmärkta kunskaper i ...
・・・・語を話すことができます。
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Jag har grundläggande kunskaper i ...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Jag är en erfaren användare av ...
・・・・を使いこなすことができます。
Per parlare delle tue competenze informatiche
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Per riassumere sulle tue competenze
Utmärkt kommunikationsförmåga
コミュニケーション能力
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
God slutledningsförmåga
演繹的推理力
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiskt tänkande
論理的思考能力
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytisk förmåga
分析能力
La capacità di analizzare in dettaglio
Bra samarbetsförmåga
対人能力
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Bra förhandlingsteknik
交渉能力
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Bra presentationsteknik
プレゼンテーション能力
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
履歴書を同封いたしました。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Jag finns tillgänglig för intervju ...
・・・・日なら伺うことができます。
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Med vänlig hälsning,
敬具
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
敬具
Formale, molto usato, destinatario noto
Vördsamt,
敬具
Formale, non molto usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
敬具
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome