Esperanto | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag skriver gällande er annons på ...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mina främsta styrkor är ...
Miaj fortoj estas...
Per illustrare i propri punti di forza
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mitt kompetensområde är ...
Mia areo de kompetenteco estas...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mi havas bonegan komandon de...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mi havas mezan scion de...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Jag är en erfaren användare av ...
Mi estas sperta uzanto de...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Per riassumere sulle tue competenze
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bonegaj komunikadaj kapabloj
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
God slutledningsförmåga
Dedukta rezonado
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiskt tänkande
Logika rezonado
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytisk förmåga
Analizaj kapabloj
La capacità di analizzare in dettaglio
Bra samarbetsförmåga
Bonaj interhomaj kapabloj
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Bra förhandlingsteknik
Negocadaj kapabloj
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Bra presentationsteknik
Prezentaj kapabloj
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Vi povas akiri referencojn el...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
Vördsamt,
Altestime,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome