Ungherese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Уважаемый г-н ...
Tisztelt Uram!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа...
Tisztelt Hölgyem!
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Tisztelt Smith Úr!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Kedves Smith John!
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Прошу принять меня на должность...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Мои сильные стороны:...
Erősségeim ...
Per illustrare i propri punti di forza
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Я специализируюсь на...
Szakterületem a ....
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
За время работы в ... я развил свои навыки...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Мой родной язык..., я также говорю по...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Я отлично владею...
Magas szinten beszélek...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Я свободно говорю по...
Középszinten beszélek....
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Я являюсь продвинутым пользователем...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Per parlare delle tue competenze informatiche
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Per riassumere sulle tue competenze
Отличные коммуникативные навыки
Kiváló kommunikációs készség
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Логическая аргументация
Deduktív érvelés
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Логическое мышление
Logikus gondolkodás
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Аналитические способности
Analitikus készségek
La capacità di analizzare in dettaglio
Высокие личностные качества
Jó interperszonális készség
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Переговорческие навыки
Jó tárgyalási készség
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Презентационные навыки
Előadó készség/Prezentációs készség
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Я свободен...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
С уважением...
Tisztelettel,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Tisztelettel,
Formale, non molto usato, destinatario noto
С уважением...
Üdvözlettel,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome