Rumeno | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Уважаемый г-н ...
Stimate Domn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа...
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Stimate Domn/Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Stimați Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
În atenția cui este interesat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Stimate Domnule Popescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Stimată Domnișoară Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Dragă Andrei Popescu,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Прошу принять меня на должность...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Мои сильные стороны:...
Punctele mele forte sunt...
Per illustrare i propri punti di forza
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Я специализируюсь на...
Domeniul meu de bază este...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
За время работы в ... я развил свои навыки...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Мой родной язык..., я также говорю по...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Я отлично владею...
Stăpânesc foarte bine...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Я свободно говорю по...
Cunosc la nivel mediu...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Я являюсь продвинутым пользователем...
Sunt un utilizator experimentat de...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Per riassumere sulle tue competenze
Отличные коммуникативные навыки
Abilităţi de comunicare excelente.
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Логическая аргументация
Gândire deductivă.
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Логическое мышление
Gândire logică.
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Аналитические способности
Abilităţi analitice.
La capacità di analizzare in dettaglio
Высокие личностные качества
Abilităţi interpersonale bune.
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Переговорческие навыки
Abilităţi de negociere
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Презентационные навыки
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Я свободен...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
С уважением...
Cu stimă,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением ваш...
Cu sinceritate,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Cu respect,
Formale, non molto usato, destinatario noto
С уважением...
Toate cele bune,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome