Polacco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Уважаемый г-н ...
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа...
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Прошу принять меня на должность...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Мои сильные стороны:...
Moje mocne strony to ...
Per illustrare i propri punti di forza
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Я специализируюсь на...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
За время работы в ... я развил свои навыки...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Мой родной язык..., я также говорю по...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Я отлично владею...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Я свободно говорю по...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Я являюсь продвинутым пользователем...
Biegle posługuję się programem/programami...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Per riassumere sulle tue competenze
Отличные коммуникативные навыки
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Логическая аргументация
Rozumowanie dedukcyjne
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Логическое мышление
Logiczne myślenie
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Аналитические способности
Zdolności analityczne
La capacità di analizzare in dettaglio
Высокие личностные качества
Zdolności interpersonalne
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Переговорческие навыки
Zdolności negocjacyjne
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Презентационные навыки
Umiejętność prezentacji
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Referencje na żądanie.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referencje na żądanie od ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Я свободен...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
С уважением...
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением ваш...
Z wyrazami szacunku,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Z poważaniem,
Formale, non molto usato, destinatario noto
С уважением...
Pozdrawiam,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome