Esperanto | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Уважаемый г-н ...
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа...
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Прошу принять меня на должность...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Mi ŝatus labori por vi, por...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Мои сильные стороны:...
Miaj fortoj estas...
Per illustrare i propri punti di forza
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Я специализируюсь на...
Mia areo de kompetenteco estas...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
За время работы в ... я развил свои навыки...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Мой родной язык..., я также говорю по...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Я отлично владею...
Mi havas bonegan komandon de...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Я свободно говорю по...
Mi havas mezan scion de...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Mi havas... jarojn de sperto en...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Я являюсь продвинутым пользователем...
Mi estas sperta uzanto de...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Per riassumere sulle tue competenze
Отличные коммуникативные навыки
Bonegaj komunikadaj kapabloj
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Логическая аргументация
Dedukta rezonado
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Логическое мышление
Logika rezonado
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Аналитические способности
Analizaj kapabloj
La capacità di analizzare in dettaglio
Высокие личностные качества
Bonaj interhomaj kapabloj
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Переговорческие навыки
Negocadaj kapabloj
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Презентационные навыки
Prezentaj kapabloj
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Vi trovos mian karierresumo kune.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Vi povas akiri referencojn el...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Я свободен...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
С уважением...
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением ваш...
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Altestime,
Formale, non molto usato, destinatario noto
С уважением...
Ĉion bonan,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome