Ceco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа...
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Прошу принять меня на должность...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Мои сильные стороны:...
Moje silné stránky jsou...
Per illustrare i propri punti di forza
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Я специализируюсь на...
Moje oblast odborných znalostí je...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
За время работы в ... я развил свои навыки...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Мой родной язык..., я также говорю по...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Я отлично владею...
Mám výbornou znalost...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Я свободно говорю по...
Mám znalost...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Я являюсь продвинутым пользователем...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Per riassumere sulle tue competenze
Отличные коммуникативные навыки
Výborné komunikační schopnosti
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Логическая аргументация
Dedukce
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Логическое мышление
Logické myšlení
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Аналитические способности
Analytické schopnosti
La capacità di analizzare in dettaglio
Высокие личностные качества
Dobré interpersonální schopnosti
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Переговорческие навыки
Vyjednávací schopnosti
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Презентационные навыки
Prezentační dovednosti
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Můj životopis naleznete v příloze.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Ohledně referencí se obraťte na...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Я свободен...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
С уважением...
S pozdravem,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением ваш...
S pozdravem,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
S úctou,
Formale, non molto usato, destinatario noto
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome