Tedesco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Stimate Domn,
Sehr geehrter Herr,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
Sehr geehrte Frau,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domn/Doamnă,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimați Domni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenția cui este interesat,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Popescu,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnișoară Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dragă Andrei Popescu,
Lieber Herr Schmidt,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Punctele mele forte sunt...
Zu meinen Stärken zählen...
Per illustrare i propri punti di forza
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Domeniul meu de bază este...
Mein Fachgebiet ist...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Stăpânesc foarte bine...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Cunosc la nivel mediu...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Am...ani de experienţă în domeniul...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Sunt un utilizator experimentat de...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Per riassumere sulle tue competenze
Abilităţi de comunicare excelente.
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Gândire deductivă.
schlussfolgerndes Denken
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Gândire logică.
logisches Denken
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Abilităţi analitice.
analytische Fähigkeiten
La capacità di analizzare in dettaglio
Abilităţi interpersonale bune.
hohe soziale Kompetenz
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Abilităţi de negociere
Verhandlungsgeschick
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Präsentationsfähigkeiten
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referinţele pot fi solicitate de la...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Cu stimă,
Mit freundlichen Grüßen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Cu sinceritate,
Mit freundlichen Grüßen
Formale, molto usato, destinatario noto
Cu respect,
Hochachtungsvoll
Formale, non molto usato, destinatario noto
Toate cele bune,
Herzliche Grüße
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome