Svedese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Stimate Domn,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domn/Doamnă,
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimați Domni,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenția cui este interesat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Popescu,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnișoară Popescu,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dragă Andrei Popescu,
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Jag skriver gällande er annons på ...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Punctele mele forte sunt...
Mina främsta styrkor är ...
Per illustrare i propri punti di forza
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Domeniul meu de bază este...
Mitt kompetensområde är ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Stăpânesc foarte bine...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Cunosc la nivel mediu...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Am...ani de experienţă în domeniul...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Sunt un utilizator experimentat de...
Jag är en erfaren användare av ...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Per riassumere sulle tue competenze
Abilităţi de comunicare excelente.
Utmärkt kommunikationsförmåga
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Gândire deductivă.
God slutledningsförmåga
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Gândire logică.
Logiskt tänkande
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Abilităţi analitice.
Analytisk förmåga
La capacità di analizzare in dettaglio
Abilităţi interpersonale bune.
Bra samarbetsförmåga
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Abilităţi de negociere
Bra förhandlingsteknik
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Bra presentationsteknik
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referinţele pot fi solicitate de la...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Cu stimă,
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Cu sinceritate,
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
Cu respect,
Vördsamt,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Toate cele bune,
Vänliga hälsningar,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome