Francese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Stimate Domn,
Monsieur,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
Madame,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domn/Doamnă,
Madame, Monsieur,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimați Domni,
Madame, Monsieur,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenția cui este interesat,
Aux principaux concernés,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Popescu,
Monsieur Dupont,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Madame Dupont,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnișoară Popescu,
Mademoiselle Dupont,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Madame Dupont,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dragă Andrei Popescu,
Monsieur Dupont,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Punctele mele forte sunt...
Mes qualités principales sont...
Per illustrare i propri punti di forza
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Domeniul meu de bază este...
Mon domaine d'expertise est...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Stăpânesc foarte bine...
J'ai une excellente maîtrise du...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Cunosc la nivel mediu...
J'ai une connaissance pratique de...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Am...ani de experienţă în domeniul...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Sunt un utilizator experimentat de...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Per riassumere sulle tue competenze
Abilităţi de comunicare excelente.
Excellentes techniques de communication
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Gândire deductivă.
Capacité de déduction
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Gândire logică.
Esprit de logique
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Abilităţi analitice.
Esprit analytique
La capacità di analizzare in dettaglio
Abilităţi interpersonale bune.
Compétences relationnelles
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Abilităţi de negociere
Compétences en négociation
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Capacités d'exposition
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referinţele pot fi solicitate de la...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Je suis disponible pour un entretien le...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Cu stimă,
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Cu sinceritate,
Salutations distinguées,
Formale, molto usato, destinatario noto
Cu respect,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Toate cele bune,
Meilleures salutations,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome