Ungherese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Szanowny Panie,
Tisztelt Uram!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
Tisztelt Hölgyem!
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
Tisztelt Smith Úr!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
Kedves Smith John!
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Moje mocne strony to ...
Erősségeim ...
Per illustrare i propri punti di forza
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Szakterületem a ....
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Magas szinten beszélek...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Középszinten beszélek....
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Biegle posługuję się programem/programami...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Per parlare delle tue competenze informatiche
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Per riassumere sulle tue competenze
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Kiváló kommunikációs készség
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Rozumowanie dedukcyjne
Deduktív érvelés
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiczne myślenie
Logikus gondolkodás
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Zdolności analityczne
Analitikus készségek
La capacità di analizzare in dettaglio
Zdolności interpersonalne
Jó interperszonális készség
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Zdolności negocjacyjne
Jó tárgyalási készség
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Umiejętność prezentacji
Előadó készség/Prezentációs készség
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie od ...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Z wyrazami szacunku,
Tisztelettel,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku,
Tisztelettel,
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
Tisztelettel,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Pozdrawiam,
Üdvözlettel,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome