Giapponese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Szanowny Panie,
拝啓
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Szanowna Pani,
拝啓
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Szanowni Państwo,
拝啓
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Szanowni Państwo,
拝啓
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Szanowni Państwo,
関係者各位
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Szanowny Panie,
拝啓 
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Szanowny Panie,
拝啓
・・・・様
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Moje mocne strony to ...
私の強みは・・・・
Per illustrare i propri punti di forza
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
・・・・することで貢献することができます。
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
・・・・語を話すことができます。
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Biegle posługuję się programem/programami...
・・・・を使いこなすことができます。
Per parlare delle tue competenze informatiche
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Per riassumere sulle tue competenze
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
コミュニケーション能力
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Rozumowanie dedukcyjne
演繹的推理力
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logiczne myślenie
論理的思考能力
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Zdolności analityczne
分析能力
La capacità di analizzare in dettaglio
Zdolności interpersonalne
対人能力
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Zdolności negocjacyjne
交渉能力
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Umiejętność prezentacji
プレゼンテーション能力
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
履歴書を同封いたしました。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencje na żądanie od ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
・・・・日なら伺うことができます。
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Z wyrazami szacunku,
敬具
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Z wyrazami szacunku,
敬具
Formale, molto usato, destinatario noto
Z poważaniem,
敬具
Formale, non molto usato, destinatario noto
Pozdrawiam,
敬具
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome