Svedese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Geachte heer
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Jag skriver gällande er annons på ...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Ik solliciteer naar de functie van ...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mijn sterke punten zijn ...
Mina främsta styrkor är ...
Per illustrare i propri punti di forza
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mijn vakgebied is ...
Mitt kompetensområde är ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Ik beschik over goede kennis van ...
Jag är en erfaren användare av ...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Per riassumere sulle tue competenze
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Utmärkt kommunikationsförmåga
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Analytisch denkvermogen
God slutledningsförmåga
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logisch denkvermogen
Logiskt tänkande
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytische vaardigheden
Analytisk förmåga
La capacità di analizzare in dettaglio
Goede intermenselijke vaardigheden
Bra samarbetsförmåga
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Onderhandelingsvaardigheden
Bra förhandlingsteknik
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Presentatievaardigheden
Bra presentationsteknik
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Met vriendelijke groet,
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
Vördsamt,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
Vänliga hälsningar,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome