Giapponese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Geachte heer
拝啓
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
拝啓
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
拝啓
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
拝啓
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
関係者各位
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
拝啓 
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
拝啓
・・・・様
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Ik solliciteer naar de functie van ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mijn sterke punten zijn ...
私の強みは・・・・
Per illustrare i propri punti di forza
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
・・・・することで貢献することができます。
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mijn vakgebied is ...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
・・・・語を話すことができます。
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Ik beschik over een goede beheersing van ...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Ik heb ... jaren ervaring als ...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Ik beschik over goede kennis van ...
・・・・を使いこなすことができます。
Per parlare delle tue competenze informatiche
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Per riassumere sulle tue competenze
Uitstekende communicatieve vaardigheden
コミュニケーション能力
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Analytisch denkvermogen
演繹的推理力
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logisch denkvermogen
論理的思考能力
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytische vaardigheden
分析能力
La capacità di analizzare in dettaglio
Goede intermenselijke vaardigheden
対人能力
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Onderhandelingsvaardigheden
交渉能力
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Presentatievaardigheden
プレゼンテーション能力
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
履歴書を同封いたしました。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
・・・・日なら伺うことができます。
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Met vriendelijke groet,
敬具
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
敬具
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
敬具
Formale, non molto usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
敬具
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome