Danese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Geachte heer
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Geachte mevrouw
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Geachte heer, mevrouw
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Geachte dames en heren
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Geachte dames en heren
Til hvem dette ankommer,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Geachte heer Jansen
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Geachte mevrouw Jansen
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Beste meneer Jansen
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Ik solliciteer naar de functie van ...
Jeg ville søge stillingen som...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mijn sterke punten zijn ...
Mine styrker er...
Per illustrare i propri punti di forza
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mijn vakgebied is ...
Mit ekspertområde er...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Jeg råder fremragende over...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Jeg har en fungerende viden om...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Ik beschik over goede kennis van ...
Jeg er en erfaren bruger af...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Per riassumere sulle tue competenze
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Fremragende kommunikations evner
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Analytisch denkvermogen
Deduktiv argumentation
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logisch denkvermogen
Logisk tænkning
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytische vaardigheden
Analytiske evner
La capacità di analizzare in dettaglio
Goede intermenselijke vaardigheden
Gode interpersonel evner
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Onderhandelingsvaardigheden
Forhandlings evner
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Presentatievaardigheden
Præsentations evner
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referencer kan rekvieres fra...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Jeg er ledig til et interview den...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Met vriendelijke groet,
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
Hoogachtend,
Med respekt,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Met de beste groeten,
Med venlig hilsen
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome