Nederlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Αξιότιμε κύριε,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Αξιότιμη κυρία,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mijn sterke punten zijn ...
Per illustrare i propri punti di forza
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Η ειδικότητά μου είναι...
Mijn vakgebied is ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Είμαι άριστος γνώστης της...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Έχω μια καλή γνώση της...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Ik beschik over goede kennis van ...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Per riassumere sulle tue competenze
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Επαγωγική λογική
Analytisch denkvermogen
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Λογική σκέψη
Logisch denkvermogen
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Αναλυτικές ικανότητες
Analytische vaardigheden
La capacità di analizzare in dettaglio
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Goede intermenselijke vaardigheden
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Onderhandelingsvaardigheden
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Ικανότητες παρουσίασης
Presentatievaardigheden
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Met de beste groeten,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome