Svedese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

拝啓
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
拝啓
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
拝啓
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
拝啓
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
関係者各位
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
拝啓 
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
拝啓
・・・・様
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
拝啓
・・・・様
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
拝啓
・・・・様
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Jag skriver gällande er annons på ...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
私の強みは・・・・
Mina främsta styrkor är ...
Per illustrare i propri punti di forza
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
・・・・することで貢献することができます。
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mitt kompetensområde är ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
・・・・語を話すことができます。
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
・・・・を使いこなすことができます。
Jag är en erfaren användare av ...
Per parlare delle tue competenze informatiche
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Per riassumere sulle tue competenze
コミュニケーション能力
Utmärkt kommunikationsförmåga
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
演繹的推理力
God slutledningsförmåga
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
論理的思考能力
Logiskt tänkande
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
分析能力
Analytisk förmåga
La capacità di analizzare in dettaglio
対人能力
Bra samarbetsförmåga
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
交渉能力
Bra förhandlingsteknik
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
プレゼンテーション能力
Bra presentationsteknik
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
履歴書を同封いたしました。
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
・・・・から推薦状を頂きました。
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
・・・・日なら伺うことができます。
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
敬具
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
敬具
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
敬具
Vördsamt,
Formale, non molto usato, destinatario noto
敬具
Vänliga hälsningar,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome