Rumeno | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Monsieur,
Stimate Domn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Madame,
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Madame, Monsieur,
Stimate Domn/Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Madame, Monsieur,
Stimați Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Aux principaux concernés,
În atenția cui este interesat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Monsieur Dupont,
Stimate Domnule Popescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Mademoiselle Dupont,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Madame Dupont,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Monsieur Dupont,
Dragă Andrei Popescu,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mes qualités principales sont...
Punctele mele forte sunt...
Per illustrare i propri punti di forza
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mon domaine d'expertise est...
Domeniul meu de bază este...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
J'ai une excellente maîtrise du...
Stăpânesc foarte bine...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
J'ai une connaissance pratique de...
Cunosc la nivel mediu...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Je suis un utilisateur confirmé de...
Sunt un utilizator experimentat de...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Per riassumere sulle tue competenze
Excellentes techniques de communication
Abilităţi de comunicare excelente.
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Capacité de déduction
Gândire deductivă.
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Esprit de logique
Gândire logică.
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Esprit analytique
Abilităţi analitice.
La capacità di analizzare in dettaglio
Compétences relationnelles
Abilităţi interpersonale bune.
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Compétences en négociation
Abilităţi de negociere
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Capacités d'exposition
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Je suis disponible pour un entretien le...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Cu stimă,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Salutations distinguées,
Cu sinceritate,
Formale, molto usato, destinatario noto
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Cu respect,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Meilleures salutations,
Toate cele bune,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome