Russo | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Hyvä Herra,
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Hyvä Rouva,
Уважаемая госпожа...
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Hyvä vastaanottaja,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Hyvät vastaanottajat,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Hyvä herra Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Hyvä rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Hyvä neiti Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Hyvä neiti / rouva Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Hyvä John Smith,
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Kirjoitamme teille liittyen...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Прошу принять меня на должность...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Vahvuuksiini kuuluvat...
Мои сильные стороны:...
Per illustrare i propri punti di forza
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Asiantuntemukseni keskittyy...
Я специализируюсь на...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Я отлично владею...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Minulla on hyvät perustaidot...
Я свободно говорю по...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Per riassumere sulle tue competenze
Erinomainen kyky kommunikoida
Отличные коммуникативные навыки
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deduktiivinen ajattelu
Логическая аргументация
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Looginen ajattelu
Логическое мышление
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analyyttiset taidot
Аналитические способности
La capacità di analizzare in dettaglio
Hyvät ihmissuhdetaidot
Высокие личностные качества
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Neuvottelukyvyt
Переговорческие навыки
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Esiintymistaidot
Презентационные навыки
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Suosituksia voi pyytää...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Olen saatavilla haastatteluun...
Я свободен...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Ystävällisin terveisin,
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Ystävällisin terveisin,
С уважением ваш...
Formale, molto usato, destinatario noto
Kunnioittavasti,
С уважением ваш...
Formale, non molto usato, destinatario noto
Parhain terveisin,
С уважением...
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome