Giapponese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Hyvä Herra,
拝啓
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Hyvä Rouva,
拝啓
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Hyvä vastaanottaja,
拝啓
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Hyvät vastaanottajat,
拝啓
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Hyvät vastaanottajat,
関係者各位
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Hyvä herra Smith,
拝啓 
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Hyvä rouva Smith,
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Hyvä neiti Smith,
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Hyvä neiti / rouva Smith,
拝啓
・・・・様
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Hyvä John Smith,
拝啓
・・・・様
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Kirjoitamme teille liittyen...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Haluaisin hakea ... paikkaa...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Vahvuuksiini kuuluvat...
私の強みは・・・・
Per illustrare i propri punti di forza
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
・・・・することで貢献することができます。
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Asiantuntemukseni keskittyy...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Hallitsen ...kielen loistavasti...
・・・・語を話すことができます。
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Minulla on hyvät perustaidot...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
・・・・を使いこなすことができます。
Per parlare delle tue competenze informatiche
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Per riassumere sulle tue competenze
Erinomainen kyky kommunikoida
コミュニケーション能力
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deduktiivinen ajattelu
演繹的推理力
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Looginen ajattelu
論理的思考能力
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analyyttiset taidot
分析能力
La capacità di analizzare in dettaglio
Hyvät ihmissuhdetaidot
対人能力
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Neuvottelukyvyt
交渉能力
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Esiintymistaidot
プレゼンテーション能力
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
履歴書を同封いたしました。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Suosituksia voi pyytää...
・・・・から推薦状を頂きました。
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Olen saatavilla haastatteluun...
・・・・日なら伺うことができます。
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Ystävällisin terveisin,
敬具
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Ystävällisin terveisin,
敬具
Formale, molto usato, destinatario noto
Kunnioittavasti,
敬具
Formale, non molto usato, destinatario noto
Parhain terveisin,
敬具
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome