Danese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Hyvä Herra,
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Hyvä Rouva,
Kære Fru.,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Hyvä vastaanottaja,
Kære Hr./Fru.,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Hyvät vastaanottajat,
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Hyvät vastaanottajat,
Til hvem dette ankommer,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Hyvä herra Smith,
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Hyvä rouva Smith,
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Hyvä neiti Smith,
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Hyvä neiti / rouva Smith,
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Hyvä John Smith,
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Kirjoitamme teille liittyen...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Jeg ville søge stillingen som...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Vahvuuksiini kuuluvat...
Mine styrker er...
Per illustrare i propri punti di forza
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mit ekspertområde er...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Jeg råder fremragende over...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Minulla on hyvät perustaidot...
Jeg har en fungerende viden om...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Jeg er en erfaren bruger af...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Per riassumere sulle tue competenze
Erinomainen kyky kommunikoida
Fremragende kommunikations evner
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deduktiivinen ajattelu
Deduktiv argumentation
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Looginen ajattelu
Logisk tænkning
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analyyttiset taidot
Analytiske evner
La capacità di analizzare in dettaglio
Hyvät ihmissuhdetaidot
Gode interpersonel evner
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Neuvottelukyvyt
Forhandlings evner
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Esiintymistaidot
Præsentations evner
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Suosituksia voi pyytää...
Referencer kan rekvieres fra...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Olen saatavilla haastatteluun...
Jeg er ledig til et interview den...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Ystävällisin terveisin,
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
Kunnioittavasti,
Med respekt,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Parhain terveisin,
Med venlig hilsen
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome