Turco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Estimata sinjoro,
Sayın Yetkili,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Sayın Yetkili,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın Yetkili,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Sayın Yetkililer,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Yetkili makama / merciiye,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Demet Hanım,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mi ŝatus labori por vi, por...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Miaj fortoj estas...
Güçlü yanlarım ...
Per illustrare i propri punti di forza
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mia areo de kompetenteco estas...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Mi havas bonegan komandon de...
... diline son derece hakimimdir.
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Mi havas mezan scion de...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Mi havas... jarojn de sperto en...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Mi estas sperta uzanto de...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Per parlare delle tue competenze informatiche
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Per riassumere sulle tue competenze
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Mükemmel iletişim becerisi
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Dedukta rezonado
Tümdengelim muhakemesi
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logika rezonado
Mantıklı düşünebilme
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analizaj kapabloj
Analitik düşünce
La capacità di analizzare in dettaglio
Bonaj interhomaj kapabloj
İyi kişilerarası ilişki becerisi
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Negocadaj kapabloj
Anlaşma becerisi
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Prezentaj kapabloj
Sunum becerisi
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Vi trovos mian karierresumo kune.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vi povas akiri referencojn el...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Mi estas disponebla por intervjuo la...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Altestime,
Saygılarımla,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Tüm içtenliğimle,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Saygılarımla,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Saygılar,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome