Russo | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Estimata sinjoro,
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Уважаемая госпожа...
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Прошу принять меня на должность...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mi ŝatus labori por vi, por...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Miaj fortoj estas...
Мои сильные стороны:...
Per illustrare i propri punti di forza
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mia areo de kompetenteco estas...
Я специализируюсь на...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Mi havas bonegan komandon de...
Я отлично владею...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Mi havas mezan scion de...
Я свободно говорю по...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Mi havas... jarojn de sperto en...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Mi estas sperta uzanto de...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Per riassumere sulle tue competenze
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Отличные коммуникативные навыки
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Dedukta rezonado
Логическая аргументация
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logika rezonado
Логическое мышление
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analizaj kapabloj
Аналитические способности
La capacità di analizzare in dettaglio
Bonaj interhomaj kapabloj
Высокие личностные качества
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Negocadaj kapabloj
Переговорческие навыки
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Prezentaj kapabloj
Презентационные навыки
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Vi trovos mian karierresumo kune.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vi povas akiri referencojn el...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Я свободен...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Altestime,
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
С уважением ваш...
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
С уважением ваш...
Formale, non molto usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
С уважением...
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome