Rumeno | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Estimata sinjoro,
Stimate Domn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domn/Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Stimați Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenția cui este interesat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mi ŝatus labori por vi, por...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Miaj fortoj estas...
Punctele mele forte sunt...
Per illustrare i propri punti di forza
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mia areo de kompetenteco estas...
Domeniul meu de bază este...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Mi havas bonegan komandon de...
Stăpânesc foarte bine...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Mi havas mezan scion de...
Cunosc la nivel mediu...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Mi havas... jarojn de sperto en...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Mi estas sperta uzanto de...
Sunt un utilizator experimentat de...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Per riassumere sulle tue competenze
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Abilităţi de comunicare excelente.
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Dedukta rezonado
Gândire deductivă.
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logika rezonado
Gândire logică.
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analizaj kapabloj
Abilităţi analitice.
La capacità di analizzare in dettaglio
Bonaj interhomaj kapabloj
Abilităţi interpersonale bune.
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Negocadaj kapabloj
Abilităţi de negociere
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Prezentaj kapabloj
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Vi trovos mian karierresumo kune.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vi povas akiri referencojn el...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Altestime,
Cu stimă,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Cu sinceritate,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Cu respect,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome