Polacco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Miaj fortoj estas...
Moje mocne strony to ...
Per illustrare i propri punti di forza
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mia areo de kompetenteco estas...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Mi havas bonegan komandon de...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Mi havas mezan scion de...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Mi havas... jarojn de sperto en...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Mi estas sperta uzanto de...
Biegle posługuję się programem/programami...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Per riassumere sulle tue competenze
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Dedukta rezonado
Rozumowanie dedukcyjne
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logika rezonado
Logiczne myślenie
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analizaj kapabloj
Zdolności analityczne
La capacità di analizzare in dettaglio
Bonaj interhomaj kapabloj
Zdolności interpersonalne
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Negocadaj kapabloj
Zdolności negocjacyjne
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Prezentaj kapabloj
Umiejętność prezentacji
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Vi trovos mian karierresumo kune.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Referencje na żądanie.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Vi povas akiri referencojn el...
Referencje na żądanie od ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Mi estas disponebla por intervjuo la...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formale, molto usato, destinatario noto
Altestime,
Z poważaniem,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome