Ceco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Kære Hr.,
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Kære Fru.,
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Kære Hr./Fru.,
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Kære Hr./Fru.,
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Til hvem dette ankommer,
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Kære Hr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Kære Fru. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Kære Frk. Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Kære Fr. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Kære John Smith,
Milý Johne Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Jeg ville søge stillingen som...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Mine styrker er...
Moje silné stránky jsou...
Per illustrare i propri punti di forza
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Mit ekspertområde er...
Moje oblast odborných znalostí je...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Jeg råder fremragende over...
Mám výbornou znalost...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Jeg har en fungerende viden om...
Mám znalost...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Jeg har... års erfaring indenfor...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Jeg er en erfaren bruger af...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Per riassumere sulle tue competenze
Fremragende kommunikations evner
Výborné komunikační schopnosti
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Deduktiv argumentation
Dedukce
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logisk tænkning
Logické myšlení
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytiske evner
Analytické schopnosti
La capacità di analizzare in dettaglio
Gode interpersonel evner
Dobré interpersonální schopnosti
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Forhandlings evner
Vyjednávací schopnosti
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Præsentations evner
Prezentační dovednosti
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Můj životopis naleznete v příloze.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Referencer kan rekvieres fra...
Ohledně referencí se obraťte na...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Jeg er ledig til et interview den...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med venlig hilsen
S pozdravem,
Formale, molto usato, destinatario noto
Med respekt,
S úctou,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Med venlig hilsen
Se srdečným pozdravem,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome